Disclaimer

Voor de prijzen, afmetingen en andere details die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave en juistheid van deze informatie. Onjuistheden die hierbij ontstaan kunnen nimmer aanleiding zijn om aansprakelijkheid noch schadevergoedingen in welke vorm dan ook te claimen bij  Carihuela.nl.

Carihuela.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Carihuela.nl streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrecht en intellectuele eigendomsrechten

Het auteursrecht op deze website berust bij Carihuela.nl of bij derden, die met toestemming dit (beeld) materiaal beschikbaar hebben gesteld aan Carihuela.nl. Vermenigvuldiging in welke vorm dan ook is alleen toegestaan na nadrukkelijke voorafgaande toestemming door Carihuela.nl.