Een woning in Spanje kopen

Onroerend goed kopen in Spanje is iets anders geregeld dan in Nederland. Is het moeilijker? Nee, dat niet. Een juiste begeleiding is echter zeer raadzaam. Op deze pagina leggen wij je uit waar je rekening mee moet houden en wat de juiste volgorde is om huiseigenaar in Spanje te worden.

Voor het kopen van je tweede woning óf je permanente woning heb je natuurlijk een bepaald budget in gedachten. Het is belangrijk om binnen dit budget rekening te houden met de meerkosten. Deze bedragen ongeveer 13% van de woningprijs en dekken advocaat/gestor- en notariskosten alsmede, belastingen, zegelrecht en registratiekosten van het onroerend goed.

Bijkomende kosten nieuwbouw

De IVA (BTW) bedraagt 10% voor residentieel vastgoed en 21% voor grond, garages etc.

De notariskosten zijn afhankelijk van het aankoopbedrag.

Advocaat/Gestor-kosten bedragen 1 a 1,5% van de verkoopprijs + IVA (BTW)

Zegelrecht voor de Costa del Sol is 1,2%

Eigendomsregistratie bedraagt ergens tussen de 50 en 70% van de notariskosten.

Makelaarscommisie: 3% – 5%

Bijkomende kosten bestaande bouw

Overdrachtsbelasting 7%

De notariskosten zijn afhankelijk van het aankoopbedrag.

Advocaat/Gestor-kosten bedragen 1% a 1,5% van de verkoopprijs + IVA (BTW)

Eigendomsregistratie bedraagt ergens tussen de 50 en 70% van de notariskosten.

Makelaarscommisie: 3% – 5%

 

Hypotheek

In de meeste gevallen wordt de woning deels uit eigen middelen gefinanceerd en deels middels een hypotheek. Hypotheken kunnen zowel in Nederland als in Spanje afgesloten worden. In beide gevallen kunnen wij u gedurende dit hele traject begeleiden.

De aankoop

Wanneer we eenmaal de geschikte woning hebben gevonden gaan wij het aankoopproces in gang zetten. Hierbij is een goede volgorde van belang. Als eerste moet een advocaat/gestor gekozen worden die gespecialiseerd is in het Spaanse vastgoedrecht. Deze hebben wij zelf in huis evenals de accountant. Samen zijn zij verantwoordelijk voor de goede begeleiding van de aan- of verkoop.

Vervolgens dien je een NIE-nummer aan te vragen. Dit is een indentificatienummer voor buitenlanders dat nodig is voor alle financiele transacties in Spanje. Deze is tevens noodzakelijk om een bankrekening te openen en electriciteit, water, internet, telefoon etc. op uw naam te zetten. Wij zullen u volledig begeleiden in dit proces.

Indien u zelf niet gedurende het hele aankoopproces in Spanje aanwezig bent is het raadzaam om een wettelijk vertegenwoordiger aan te stellen. Dit kan uw advocaat/gestor zijn of een ander vertrouwenspersoon. Hij of zij krijgt dan een volmacht om uit uw naam te handelen tijdens het aan- of verkoopproces. Deze volmacht wordt bij een notaris getekend en kost ongeveer € 200,- exclusief IVA (BTW).

 

De reservering

Wanneer u de geschikte woning hebt gevonden wilt u deze natuurlijk zo snel mogelijk vastleggen. Dit doet u middels de reserveringsovereenkomst. Hierbij dient u een betaling te doen op de clientenrekening van de advocaat/gestor.

 

Due Diligence

Zodra het geld voor de reservering gestort is zal de advocaat/gestor de verkopende partij laten weten dat hij uw vertegenwoordiger is en vraagt hij alle benodigde documentatie op bij de verkopende partij om de volgende punten te verifiëren:

-Is het onroerend goed vrij van schulden en lasten?

-Is het onroerend goed ingeschreven in het eigendomsregister?

-Beschikt het onroerend goed over de vereiste vergunningen?

-De juridische identiteit van de koper of verkoper

-Voldoet het aan de stedenbouwkundige wetten en heeft de gemeente een bewoonbaarheidscertificaat afgegeven?

-Zijn de bouwkundige specificaties en kwaliteitsbepalingen aan de koper overhandigd en in de koopovereenkomst opgenomen?

Het uitvoeren van de Due Diligence kan ongeveer 3 tot 4 weken duren.

 

De koopovereenkomst

Zodra de Due Diligence is uitgevoerd kan het koopcontract worden opgesteld en ondertekend. De koper betaald op dit moment meestal 10% (van dit percentage kan in sommige gevallen afgeweken worden) van de verkoopprijs, verminderd met de reeds betaalde aanbetaling bij reservering.

Na oplevering of vrijkomen van het onroerend goed wordt de definitieve leveringsakte getekend bij de notaris. Bij ondertekening van de leveringsakte wordt ook de rest van het aankoopbedrag voldaan.

Op dat moment bent u de juridische eigenaar van het onroerend goed.

Registratie van onroerend goed

Vanaf dit moment zal de advocaat/gestor zorg dragen voor de registratie van het onroerend goed in het kadaster en tevens zorg dragen voor het betalen van de belastingen.

After Sales 

Behalve bovenstaande formaliteiten verzorgen wij tevens de overschrijvingen van contracten cq abonnementen zoals gas, water, licht, telefoon, bijdrage Vereninging voor Eigenaren, belastingen etc.

Meer informatie?

Neem dan gerust contact met ons op voor beschikbare data en tarieven.